Lindja e Mesme

61CdSLsa44L

Politicidi: Lufta e Ariel Sharonit Kundër Palestinezëve* 

Me politicid nënkuptoj një proces që ka si qëllim final shpërberjen e existencës së popullit palestinez si një entitet legjitim social, politik dhe ekonomik. Ky proces mund të përfshijë, por jo domosdoshmërisht, edhe spastrimin e tyre të pjesshëm apo të plotë etnik nga territori i njohur si Toka e Izraelit.
IanBremmer-4F.Credit.Richard.Jopson-e1651689489187

Çfarë duhet të bëjë më pas Izraeli?  

Izraeli ka çdo të drejtë të mbrohet dhe të hakmerret kundër sulmeve ndaj qytetarëve të tij. Por vetëm për shkak se ky objektiv është i kuptueshëm, legjitim dhe i dëshirueshëm, nuk do të thotë se është i realizueshëm ose i mençur strategjikisht.