Ardian Muhaj

Ardian Muhaj

Lashtësia e Modernitetit

psot
Në kohën e sotme, edhe pse termat “modern” e “modernitet” kanë thjesht kuptimin gjuhësor të bashkëkohësisë, kanë marrë megjithatë kuptimin e kulmit qytetërimor, të majës më të lartë të kapur nga njeriu sizifian në histori, përtej së cilës nuk ka tjetër përveçse rënie e ringritje.