Timothy Less

Timothy Less

Shtetet etnike janë zgjidhja për Ballkanin

Timothy Less
“Debati për Ballkanin është dominuar për një kohë shumë të gjatë nga diplomatë dhe akademikë perëndimorë, të cilët mohojnë atë që është e qartë për pothuajse të gjithë në terren: se multietniciteti në rajon është një ide e bukur dhe një realitet i mjerueshëm.”